Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Fedha na Mipango

Tume ya Pamoja ya Fedha

JFC Logo
Wasiliana Nasi
Joint Finance Commission
Tume ya Pamoja ya Fedha
Sukari House Ghorofa ya 7,
Sokoine Drive/Ohio Street
S. L. P 9281,
Dar Es Salaam,
Tanzania.
Barua pepe : katibu@jfc.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: +255-22 2120576
Nukushi: +255-22 2120573
Tume ya Pamoja ya Fedha
Tume ya Pamoja ya Fedha
ZSTC Investment Building,
Gulioni, Zanzibar
S. L. P 1796
Zanzibar.
Barua pepe : katibu@jfc.go.tz
Simu/Nukushi
Simu: +255-24 2236728
Nukushi: +255-24 2235307