Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Fedha na Mipango

Tume ya Pamoja ya Fedha

JFC Logo
Jina la Mwenyekiti wa Tume photo
Jina la Mwenyekiti wa Tume

Mwenyekiti wa Tume

Wasifu
Hakuna Taarifa kwa sasa