Orodha ya Majina ya Makamishna

A: Tume ya Kwanza (2003 hadi 2008)

i) William H. Shellukindo (Mb)             Mwenyekiti

ii) Khamis M. Omar                            Makamu Mwenyekiti

iii) Balozi Charles M. Nyirabu                Kamishna

iv) Edmund B. Mndolwa                       Kamishina

v) Hawa Sinare                                   Kamishna

vi) Bi Amina Zidikheri                           Kamishna

vii) Bw. Simai P. Makame                      Kamishna

 

B: Tume ya Pili (2008 hadi 2013)

i) William H. Shellukindo                     Mwenyekiti

ii) Abdulrahman M. Jumbe                  Makamu Mwenyekiti

iii)  Bw. Khamis M. Omar                    Kamishna     

iv) Othman M. Othman (MBLW)          Kamishna

v) Edmund B. Mndolwa                      Kamishn

vi) Alhj. Juma Ngasongwa                   Kamishna

vii)Mhe. Dkt. Pindi H. Chana (Mb)       Kamishna

 

C: Tume ya Tatu (2014 hadi 2019) 

I)Bw. Abdulrahman M. Jumbe              Mwenyeki

ii) Alhaj Dkt. Juma Ngasongwa            Makamu Mwenyekit

ii) Othman M. Othman                       Kamishna

iii) Juma A. Hafidh                              Kamishna.

iv) Bi. Edna N. Nyanguli                      Kamishna.

v) Mhe. Dkt. Mary Mwanjelwa (MB)      Kamishna

vi)  Alhaj. Ramadhani M. Khijjah           Kamishnina

Katika majina ya Makamishna Tume ya Tatu (2014-2019),  Mhe. Dkt. Mary Mwanjelwa (MB) alilazimika kujiuzulu nafasi ya Kamishna kutokana na maelekezo ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanayowataka wabunge kutokuwa wajumbe wa bodi za Taasisi za Serikali. Nafasi yake imejazwa na Bw. Mudith Cheyo Buzenja aliyeteuliwa Oktoba, 2018.